การเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ การมีธุรกิจเป็นของตัวเอง นับว่าเป็นความฝันของใครหลายต่อหลายคน ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานมานานหลายปีหรือคนรุ่นใหม่ไฟแรงก็ตาม ถือว่าเป็นงานถือมีความอิสระในการทำงานอย่างมาก เราสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้ สามารถทำเอง คิดเองได้ ตามที่ต้องการ ทำให้หลายปีที่ผ่านมานี้มีเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมาย ทั้ง Startup และ SME อีกทั้งบางคนยังลาออกจากงานประจำมาเริ่มทำธุรกิจเองอีกด้วย เพราะการทำงานประจำอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบคิดนอกกรอบสักเท่าไหร่ การทำธุรกิจ จึงอาจจะตอบโจทย์กว่า

การเริ่มต้น การทำธุรกิจ ได้เงินไวจริงไหม?

การทำธุรกิจหลายคนกำลังคิดว่าสามารถทำงานได้ดั่งใจ ตามใจนึก ได้เงินไว แต่ความจริงแล้วธุรกิจที่อยู่รอดและประสบความสำเร็จกลับมีจำนวนไม่มากนัก การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้ ความทุ่มเท ความขยัน และต้องทำงานอย่างหนักตั้งแต่เริ่มต้นทำแรก ๆ ไปจนธุรกิจเริ่มเข้าทาง แต่ก็ต้องพัฒนาอยู่เสมอเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ แล้วการเริ่มทำธุรกิจต้องคำนึงถึงอะไรบ้างล่ะ? 

10 คำถาม คุณมีความพร้อมมากแค่ไหนที่จะเริ่มทำธุรกิจ

วันนี้น้องมัลตี้มี 10 คำถามที่จะช่วยสำรวจว่าคุณมีความพร้อมมากแค่ไหนที่จะเริ่มการทำธุรกิจของตัวเอง ถ้าไม่อยากเจ๊งต้องรู้!!

 

1.เหตุผลอะไรที่เราอยากเริ่ม การทำธุรกิจ 

คำถามแรกที่มีความสำคัญมากที่สุดและต้องถามตัวเอง คือ เหตุผลอะไรที่ทำให้อยากเริ่มทำธุรกิจ จุดหมาย ท้ายที่สุดแล้วต้องการอะไร มีแรงจูงใจอะไรในการเริ่มทำ หลายๆ คนนั้นเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่รู้จะทำอะไร ลงทุนไปก่อนโดยไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปอยู่ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ จึงทำให้เหตุผลในการเริ่มทำไม่ชัดเจน การดำเนินของธุรกิจจึงเดินในทิศทางที่ผิด ดังนั้นการเริ่มธุรกิจทั้งๆ ที่ไม่ชัดเจนในเป้าหมายและไม่มีความพร้อมนั้น ทำให้เจ้าของธุรกิจต้องเผชิญกับปัญหาวุ่นวายต่างๆ ที่ตามมา จึงมีโอกาสสูงมากที่เราจะล้มเลิกในการทำและสุดท้ายธุรกิจก็จะไปต่อไม่ได้เองในที่สุด 

 

2.ต้องการอะไรจาก การทำธุรกิจ

การตั้งคำถามว่าเราต้องการอะไรจากธุรกิจนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยให้เราทราบว่าเราต้องการและคาดหวังอะไร เริ่มต้นเราอาจจะลองเขียนสิ่งที่ต้องการออกมาโดยไม่ต้องรู้สึกกังวลว่าจะทำได้จริงตามที่เขียนออกมาหรือไม่ จากนั้นลองประเมินดูว่าเรามีความพร้อมอะไรบ้าง มีอะไรที่ขาดหายไปหรือมีอะไรอยู่บ้าง และดูว่าสิ่งไหนที่คิดว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้ทำได้จริง มีแนวโน้มด้านบวก หรือสิ่งไหนที่ค่อนข้างยากเกินไปจากสิ่งที่ตั้งไว้ การเริ่มต้นลองเขียนจะทำให้เราเห็นภาพสิ่งที่ต้องการได้ชัดเจนขึ้น  

 

3.ปัญหาอะไรที่ส่งผลต่อ การทำธุรกิจ?

แน่นอนว่าหากเราเป็นผู้ประกอบการ เราก็ต้องมีสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าอยู่แล้ว ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักมี ทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงไหวพริบการเอาตัวรอดในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี ฉะนั้นผู้ประกอบการมือใหม่ทั้งหลายที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจควรลองหา ปัญหาที่ผู้คนส่วนใหญ่มักเจอว่าคืออะไร แล้วหาวิธีแก้ปัญหา หาทางออกที่น่าสนใจและคิดว่าตอบโจทย์ที่สุด เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาธรุกิจต่อไป ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และไหวพริบค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรแสวงหาวิธีแก้ไปเรื่อยๆ เพื่อสะสมประสบการณ์

 

4.กลุ่มลูกค้าของเราคือใคร?

เมื่อทราบถึงเป้าหมายในการทำธุรกิจแล้วว่าอยากทำธุรกิจอะไร ก็ควรทราบว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครด้วย หากเราไม่ทราบกลุ่มลูกค้าของเรา ตอบไม่ได้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นใคร ธุรกิจก็ไปต่อได้ยาก ทำให้คนซื้อน้อยลง เพราะไม่รู้กลุ่มลูกค้าที่แท้จริง เราจำเป็นต้องทำการศึกษาว่ากลุ่มลูกค้าหลักของเราเป็นใคร ศึกษาตั้งแต่ เพศ อายุ ระดับรายได้ ภูมิลำเนา และไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต เพื่อนำข้อมูลที่ศึกษาไปพัฒนาสินค้าหรือบริการของเราให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังสามารถทำการตลาดได้ง่ายขึ้นด้วยเนื่องจากทราบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริง 

 

5.แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ?

นับวันโลกของเรามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โลกธุรกิจก็เช่นกัน หากเราอยากมีธุรกิจที่ยั่งยืน ก่อนเริ่มทำธุรกิจเราจำเป็นต้องวิเคราะห์แนวโน้มของประเภทธุรกิจที่จะทำว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางไหน ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง คู่แข่งในตลาด รวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกด้วย เพื่อธุรกิจจะได้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีรายได้ที่น่าพึงพอใจ เช่น ธุรกิจร้านค้ามัลติแบรนด์ที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากในยุคปัจจุบัน หรือธุรกิจร้านคาเฟ่ ร้านชาบูกระทะ เป็นต้น 

 

6.ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง

เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องรู้ลึกในเรื่องจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ประเมินตัวเองว่า จุดแข็งและจุดอ่อนของเราคืออะไร เพื่อที่จะนำจุดเด่นที่มีมาใช้เป็นตัวขายและสร้างความแตกต่างกับธุรกิจตนเอง ถ้าเห็นว่าทักษะที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอก็ต้องพัฒนา เพื่อลบจุดด้อยที่มีอยู่ อาจต้องไปเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม เพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับธุรกิจของตนเองได้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการทำธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

 

7.ธุรกิจที่อยากทำตอบโจทย์กับตลาดไหม

หากคุณเป็นคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองในรูปแบบเดียวกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นร้านมัลติแบรนด์ คาเฟ่ ร้านชาบูหมูกระทะ สิ่งที่สำคัญมาก คือ “ความแตกต่าง” โดยเริ่มจากการหาจุดเด่นในธุรกิจของตนเอง เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ ง่ายต่อการจดจำ เช่น การตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์คนจดจำได้ง่าย การมีบริการพิเศษที่ไม่เหมือนใคร หรือมุมถ่ายรูปในร้านสวยๆก็สร้างความแตกต่างได้ เป็นต้น หากเราคิดไอเดียไม่ออกว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจมีความแตกต่าง ให้ลองศึกษาจากคู่แข่งดูก่อน จากนั้นจึงนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจตนเองให้เหมาะสม

 

8.สามารถแก้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

การทำธุรกิจไม่ว่าจะช่วงเริ่มต้น หรือช่วงที่คงที่ ก็มีสิ่งที่ผู้เจ้าของธุรกิจต้องระวังอย่างมาก คือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ แม้จะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ย่อมมีผลกระทบตามมาแน่นอน ซึ่งการมองข้ามหรือปล่อยปะละเลยข้อผิดพลาดให้กลายเป็นดินพอกหางหมูอาจเป็นจุดจุดจบของการทำธุรกิจได้ ดังนั้น หากผู้นำดำเนินกิจการในทิศทางที่ผิดพลาดแล้ว ต้องสามารถยอมรับข้อผิดพลาดนั้นให้ได้ และหาวิธีแก้ไขเร็วให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะช่วยให้แก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นกว่าการแก้ปัญหาเองแน่นอน

 

9.มองหาผู้สนับสนุนเรา

ธุรกิจไม่มีทางประสบความสำเร็จได้แน่นอนหากคุณ “ทำทุกอย่างเพียงตัวคนเดียว” คุณจำเป็นต้องมีผู้ช่วยผลักดัน หรือผู้ที่สนับสนุนเรา เพื่อการเติบโตและพัฒนาในส่วนที่ไม่มี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญของการเริ่มต้นทำธุรกิจ อาจเริ่มหาจากคนใกล้ชิดกันอย่างเพื่อน ครอบครัวไปก่อนในช่วงแรก หากมี Connection มากขึ้นแล้วอาจลองเข้าร่วมงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ และทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ หรือจะออกไปทำกิจกรรมด้านนอกก็ได้เช่นกัน รวมถึงการหา Community บนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีผู้สนับสนุน ให้คำปรึกษาคุณมากขึ้นเท่าตัวเลยทีเดียว

 

10.หาเงินทุนก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

เมื่อเราทราบทุกอย่างแล้วว่าจะทำธุรกิจอะไรดี มีแผนพร้อม มีการประเมินความเสี่ยงพร้อม แต่ยังไม่มีทุนที่พร้อม ซึ่งเจ้าของธุรกิจบางคนอาจเริ่มต้นจากการทำงานประจำในบริษัทสักแห่ง และค่อยๆ เก็บเงินไปเรื่อยๆ  หรือเงินทุนจากรายได้เสริม บางคนอาจโชคดีที่ทางบ้านมีความพร้อมในด้านการเงินอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาอะไร การหาเงินทุนเริ่มต้นเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ก็อย่าลืมนึกถึงเงินทุนสำรองก่อนลงมุนอะไรด้วย เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา เราจะสามารถนำมาใช้ได้ยามฉุกเฉิน ดังนั้นหากใครอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ไม่มีทุนก็ควรเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินให้ดีก่อนเริ่มทำธุรกิจ

 

หากใครอยากเริ่มต้นทำธุรกิจเราหวังว่าเพื่อนๆจะลองตอบ 10 คำถามให้ได้ ก่อนเริ่มต้นเพื่อดูว่าพร้อมสำหรับการทำธุรกิจหรือยัง?

 

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่มีหน้าร้านและกำลังมองหาแพลตฟอร์มจัดการหน้าร้านที่ตอบโจทย์ทุกการขาย น้องมัลตี้ขอแนะนำ! MultiOne Platform ระบบจัดการหน้าร้านที่จะช่วยให้การขายของคุณเป็นเรื่องง่าย และสะดวก 

 

สมัครด่วนตอนนี้ ไม่ว่าจะรับฝากขายสินค้าจากแบรนด์ไหน ก็จัดการได้ไม่ยาก 

 

บทความแนะนำ

 

MultiOne Platform เพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ

 

แพลตฟอร์มระบบจัดการร้านมัลติแบรนด์ ร้านค้าปลีก และร้านค้ารับฝากขายสินค้าจากหลายแบรนด์ ที่จะมาช่วยให้การจัดการร้านค้าสะดวกสบายขึ้น ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหลายขั้นตอน ลดความผิดพลาดการจัดการสินค้า เพิ่มรายได้ และประเภทของสินค้าภายในร้าน จากการรับฝากขายสินค้าจากแบรนด์ดังในระบบ

แหล่งพบปะของร้านค้าออนไลน์ และออฟไลน์ พาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้คุณขายได้มากขึ้น ผ่านการฝากขายยุคใหม่

การันตีด้วยพาร์ทเนอร์ร้านค้าดัง ขายดีที่ใช้ระบบมากกว่า 30 ร้านค้า และแบรนด์ดังที่ฝากขายผ่านระบบมากกว่า 2,000 แบรนด์

ระบบฟังก์ชันหลักสำหรับร้านค้าพาร์ทเนอร์ของ MultiOne ที่ช่วยให้การบริหารจัดการร้านค้าเป็นเรื่องง่าย 

 

 • ระบบ POS แคชเชียร์และจัดการร้านค้าใช้งานง่าย
 • จัดการสต็อกสินค้า แยกรายแบรนด์ เช็คสะดวก
 • ร้านจัดการส่วนลด โปรโมชั่นร่วมกับแบรนด์ได้หลากหลาย
 • ออกบาร์โค้ด เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องยิงบาร์โค้ด
 • มีระบบการใช้งานสำหรับพนักงาน
 • ออกเอกสารทางบัญชี
 • ระบบ Import Export ข้อมูล
 • จัดการข้อมูลลูกค้า และสินค้า
 • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายรายวัน รายเดือน แยกรายแบรนด์
 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและช่องทางจำหน่าย

และเรายังมีฟังก์ชันอีกมากมายสำหรับแบรนด์สินค้าที่มาลงฝากขาย ด้วยระบบที่ออกแบบมาให้ร้านค้าเจอกับแบรนด์ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการส่ง เช็ค และจัดการสินค้าฝากขาย ร้านค้าสามารถเลือกพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมกับหน้าร้านของคุณได้ง่าย ๆ ผ่านระบบบนแพลตฟอร์มของเรา

 

สนใจเป็นร้านค้าพาร์ทเนอร์ คลิกที่นี่ 

สนใจลงฝากขายสินค้า คลิกที่นี่ 

หรือ INBOX สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ MultiOne 

 

Learn More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save