หนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับการพูดคุยกับผู้คนต่างๆ นั่นคือ ทักษะ การเจรจา หรือการต่อรอง ซึ่งหากมีความเข้าใจในทักษะและมีวิธีการเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยม จะสามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่เราในการดำเนินชีวิตประจำวันได้มากมายเลยทีเดียว และสามารถใช้ได้ในหลายด้าน ซึ่งช่วยให้เรารักษาด้านความสัมพันธ์ในชีวิต ความสัมพันธ์ด้านธุรกิจ รวมถึงช่วยให้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านการทำงานโดยที่ไม่โดนผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบได้

 

สำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับทักษะการเจรจา ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ซึ่งการเจรจา หรือการต่อรองให้สำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถหลายด้าน มาประกอบกัน รวมถึงไหวพริบในการเจรจากับผู้สนทนา และสิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้เลย คือ เรื่องของประสบการณ์ ยิ่งใครผ่านอะไรมามากมาย มากประสบการณ์ ก็จะทำให้การเจรจา การต่อรองมีโอกาสสำเร็จอย่างรวดเร็วมากขึ้น

 

การเจรจา การต่อรองสำคัญอย่างไร?

การเจรจา การต่อรองด้านธุรกิจนั้น หากไม่มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ลงตัวอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด นำไปสู่ความขัดแย้งและวุ่นวายได้ในที่สุด  ซึ่งผลกระทบที่ตามมาคือ อาจทำให้ความสัมพันธ์หลายอย่างทางด้านธุรกิจพังทลายลงได้ 

 

หากเจ้าของธุรกิจมีเทคนิคการเจรจาต่อรองที่ดี มีความชำนาญขณะที่เจรจาอยู่ตลอด จะช่วยให้ผู้ขายสามารถเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้ง่ายขึ้น เมื่อคู่ค้ามีความพึงพอใจก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจที่ดี ด้วยการเจรจาต่อรองเป็นทักษะที่จำเป็นมากสำหรับการทำธุรกิจ จะมีวิธีการอะไรบ้างที่ไม่ทำให้เกิดการเสียเปรียบ 

 

วันนี้น้องมัลตี้และ MultiOne จะมาบอก 6 วิธี การเจรจา ต่อรองแบบ B2B อย่างไรไม่ให้เสียเปรียบ จะมีวิธีการไหนบ้างที่สามารถนำมาปรับใช้กับร้านค้าตัวเองได้มาดูกัน!!

1.มีข้อเสนอที่ตกลงกันได้ทุกฝ่าย

หนึ่งในข้อเสนอที่ดีมากวิธีหนึ่ง คือ วิธีการที่ช่วยให้ทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีข้อเสนอที่ตกลงกันได้ทุกฝ่าย ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเจรจา จะช่วยให้ทั้งฝ่ายผู้ค้าและคู่ค้าได้ในสิ่งที่ต้องการทั้งคู่ อีกทั้งยังพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอีกด้วย เรียกได้ว่า win-win กันทุกฝ่าย 

ตัวอย่าง การเจรจาที่ได้ผลประโยชน์ทุกฝ่าย ร้านค้าแห่งหนึ่งต้องการ เจรจากับคู่ค้าโดยบอกให้คู่ค้า เสนอราคาจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ ซึ่งต้องเป็นราคาที่ร้านค้าได้กำไร ลูกค้าพอใจในราคาขาย และคู่ค้าสามารถส่งทันได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ และส่งสินค้าครบตามจำนวนสั่งซื้อ จะเห็นได้ว่าหากมีข้อเสนอที่ตกลงกันได้ทุกฝ่าย การเจรจาต่อรองแบบ win-win ย่อมประสบผลสำเร็จมากกว่าการเจรจาแบบเดิมที่ผู้คนส่วนมากมักจะเจรจาให้ได้เปรียบเท่านั้น

2.เริ่มต้นจาก การเจรจา การต่อรองในเรื่องเล็กน้อย

หากอยากลองฝึกการเจรจา ให้เราเริ่มต้นจากการเจรจาต่อรองในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก่อน เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามหรือคู่ค้ายอมรับข้อเสนอ โดยเป็นการขอที่ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งกับราคาที่ผู้ขายตั้งไว้ สมมุติว่า ผู้ค้าต้องการซื้อของในราคา 500 บาท เราอาจจะต่อรองกับคู่ค้าเพื่อลดราคาลงไปอีก วิธีการนี้จะทำให้เราสามารถเจรจาต่อรองราคาได้ดียิ่งขึ้น

3.ยึดมั่นในเป้าหมายของตนเอง

การเจรจาต่อรองนั้น เราควรยึดมั่น เชื่อมั่นในเป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งไว้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ หลายคนไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนทำการเจรจา ส่งผลให้ขณะการเจรจาต่อรองไม่ส่งผลขาดพลังและความน่าเชื่อถือ เราจำเป็นจะต้องนำเสนอวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพ เจรจาต่อรองโดยอาศัยประสบการณ์ที่มี และควรยึดมั่นในสิ่งที่เสนอแก่คู่ค้าเพื่อใช้เป็นคำตอบพื่อสนับสนุนสิ่งที่เราต้องการ

4.ศึกษาข้อมูล ก่อนเริ่มการเจรจา

การเจรจาต่อรองโดยไม่ให้ตนเองเสียเปรียบนั้น ก่อนจะเข้าไปเจรจาเราควรศึกษาข้อมูลคู่ค้าก่อนอยู่เสมอ การหาข้อมูลจะมีประโยชน์ต่อตัวเองมาก ๆ ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถกดราคาเราได้ หากคู่ค้าต้องการซื้อสินค้าจากเรา แต่เสนอในราคาที่เราไม่สามารถลดจำนวนลงได้ ผู้ค้าอาจจะเสนอไปว่าไม่สามารถซื้อสินค้าในราคานี้ได้ แต่หากซื้อในราคาเดิมอาจได้รับบริการพิเศษบางอย่าง เพราะหากไม่ซื้อในราคาที่ต่อรองไว้อาจไม่ได้รับในส่วนนี้ไป

5.มีความเคารพผู้อื่นอยู่เสมอ

หนึ่งในวิธีการเข้าหาคนในการเจรจาต่อรองที่หลายๆ คนมักจะมองข้ามไป คือ การให้ความเคารพผู้ที่เข้าไปเจรจาต่อรองด้วย แน่นอนว่าการเจรจานั้นต่างฝ่ายต่างก็อยากให้ตนเองทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จเพื่อให้ได้ในสิ่งต้องการ แต่การเคารพผู้อื่นและนอบน้อมถ่อมตนมีการวางตัวที่ดีขณะการเจรจา จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจได้ และทำให้การเจรจาในครั้งต่อๆ ไปทำได้ง่ายขึ้น ลองคิดกลับกันหากเราไม่มีความเคารพผู้อื่นก็ยากที่จะมีใครมาคบค้าสมาคมด้วยในภายภาคหน้า

6.ฝึกการพูดและนำไปปฏิบัติจริง

การเจรจาต่อรอง ถือว่าเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการเก็บประสบการณ์อย่างมาก ยิ่งฝึกเยอะยิ่งมากประสบการณ์ เพราะฉะนั้นย่อมมีการลองผิดลองถูกอยู่แล้ว ซึ่งในสถานการณ์จริงย่อมไม่มีอะไรเป็นเหมือนที่เราคิดไว้ทุกอย่าง ผู้ค้าส่วนใหญ่มักต้องการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าหลายเจ้าอยู่แล้ว ให้ลองฝึกการเจรจาไว้ก่อนก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย หาผู้ที่มีประสบการณ์ช่วยสอนและให้คำแนะนำแก่เราระหว่างฝึกจะทำให้เรารู้ข้อผิดพลาด และเมื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริง ต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่ตนเองพูด มีสติ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ หลังจากนั้นจึงกลับมานึกถึงมาสิ่งที่เราพูดไป และนำข้อผิดพลาดมาแก้ไขเพื่อพัฒนาการเจรจาให้ดียิ่งขึ้นในครั้งถัดไป 

 

จาก 6 วิธีการที่เราได้แนะนำไป เป็นเพียงแค่แนวทางใน การเจรจาต่อรองแบบ B2B อย่างไรไม่ให้เสียเปรียบเท่านั้น นอกจากมีการเจรจาที่ดี เพื่อไม่ให้เสียเปรียบระหว่างสนทนา การมีระบบจัดการหน้าร้านที่มีประสิทธิภาพกับร้านค้า ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน 

 

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่มีหน้าร้านและกำลังมองหาแพลตฟอร์มจัดการหน้าร้านที่ตอบโจทย์ทุกการขาย น้องมัลตี้ขอแนะนำ! MultiOne Platform ระบบจัดการหน้าร้านที่จะช่วยให้การขายของคุณเป็นเรื่องง่าย และสะดวก 

 

สมัครด่วนตอนนี้ ไม่ว่าจะรับฝากขายสินค้าจากแบรนด์ไหน ก็จัดการได้ไม่ยาก 

 

บทความแนะนำ

ระบบจัดการร้านค้ามัลติแบรนด์ และร้านค้ารับฝากขาย

MultiOne Platform เพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ

 

แพลตฟอร์มระบบจัดการร้านมัลติแบรนด์ ร้านค้าปลีก และร้านค้ารับฝากขายสินค้าจากหลายแบรนด์ ที่จะมาช่วยให้การจัดการร้านค้าสะดวกสบายขึ้น ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหลายขั้นตอน ลดความผิดพลาดการจัดการสินค้า เพิ่มรายได้ และประเภทของสินค้าภายในร้าน จากการรับฝากขายสินค้าจากแบรนด์ดังในระบบ

แหล่งพบปะของร้านค้าออนไลน์ และออฟไลน์ พาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้คุณขายได้มากขึ้น ผ่านการฝากขายยุคใหม่

การันตีด้วยพาร์ทเนอร์ร้านค้าดัง ขายดีที่ใช้ระบบมากกว่า 30 ร้านค้า และแบรนด์ดังที่ฝากขายผ่านระบบมากกว่า 2,000 แบรนด์

ระบบฟังก์ชันหลักสำหรับร้านค้าพาร์ทเนอร์ของ MultiOne ที่ช่วยให้การบริหารจัดการร้านค้าเป็นเรื่องง่าย 

 

 • ระบบ POS แคชเชียร์และจัดการร้านค้าใช้งานง่าย
 • จัดการสต็อกสินค้า แยกรายแบรนด์ เช็คสะดวก
 • ร้านจัดการส่วนลด โปรโมชั่นร่วมกับแบรนด์ได้หลากหลาย
 • ออกบาร์โค้ด เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องยิงบาร์โค้ด
 • มีระบบการใช้งานสำหรับพนักงาน
 • ออกเอกสารทางบัญชี
 • ระบบ Import Export ข้อมูล
 • จัดการข้อมูลลูกค้า และสินค้า
 • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายรายวัน รายเดือน แยกรายแบรนด์
 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและช่องทางจำหน่าย

และเรายังมีฟังก์ชันอีกมากมายสำหรับแบรนด์สินค้าที่มาลงฝากขาย ด้วยระบบที่ออกแบบมาให้ร้านค้าเจอกับแบรนด์ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการส่ง เช็ค และจัดการสินค้าฝากขาย ร้านค้าสามารถเลือกพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมกับหน้าร้านของคุณได้ง่าย ๆ ผ่านระบบบนแพลตฟอร์มของเรา

 

สนใจเป็นร้านค้าพาร์ทเนอร์ คลิกที่นี่ 

สนใจลงฝากขายสินค้า คลิกที่นี่ 

หรือ INBOX สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ MultiOne 

Learn More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save