เงินเฟ้อพุ่ง ต้นทุนสูง เปลี่ยนกลยุทธ์อย่างไร ไม่ให้ลูกค้าหาย!!

ในยุคสมัยที่ข้าวยากหมากแพง ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนใช้จ่ายน้อยลง แต่หลังจากสถานการณ์เริ่มเบาตัวลงการใช้จ่ายกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สินค้าขาดแคลนจากการผลิต ทำให้ต้องปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่ากำลังประสบกับปัญหา “เงินเฟ้อ” แบบพุ่งทะลุสูงในรอบหลายปี ทำให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างมาก

การประสบปัญหา “ภาวะเงินเฟ้อ” นั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ในหลายแง่มุม ตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวัน การมีรายจ่ายที่สูงขึ้นแต่ผู้บริโภคกลับซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่น้อยลง ส่งผลให้รายได้ที่หามาไม่เพียงพอ ค่าครองชีพสวนทางกับค่าแรงและรายได้ ซึ่งเงินเฟ้อสามารถทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่ามีเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงนั่นเอง 

นอกจากผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบแล้วผู้ประกอบการไม่ว่าจะรายเล็ก รายใหญ่ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเนื่องจากเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตต่าง ๆ จึงสูงขึ้น ทำให้ต้องชะลอเวลาการผลิตออกไปอีก ตลอดไปจนถึง การวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่ต้องประหยัดมากกว่าเดิม เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อราคาสินของของที่แพงมากขึ้น 

เงินเฟ้อ คืออะไร

หลายคนอาจเคยผ่านหูผ่านตากับคำว่าเงินเฟ้อมาอยู่บ้าง เงินเฟ้อ คือ ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการที่จับจ่ายใช้สอยกันมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนเงินเท่าเดิมแต่ซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลง หรือจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าและบริการจำนวนเท่าเดิม ถ้าจะให้พูดง่าย ๆ คือ ราคาของแพงขึ้นนั่นเอง 

 

ผลกระทบของเงินเฟ้อ

ผลกระทบของเงินเฟ้อนั้นส่งผลกับชีวิตเราตั้งแต่ ชีวิตประจำวัน รายจ่ายหรือค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นแต่ซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลง ทำให้ประชาชนทั่วไปมีอำนาจในการซื้อน้อยลง ส่งผลให้รายได้ที่หามาได้อาจไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตหรือเงินไม่พอใช้ 

นอกจากผลกระทบต่อคนทั่วไปแล้ว ผู้ประกอบการก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน ในเมื่อสินค้าต่าง ๆ มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดขายก็จะลดลง ต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้เจ้าของกิจการอาจมีการขยายหรือชะลอเวลาการผลิตออก ลดต้นทุน และลดการลงทุน ลดจ้างแรงงาน ทำให้ผู้คนมีโอิกาสตกงานมากขึ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีก ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศลดลง เนื่องจากราคาสินค้าส่งออกของเราจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาสินค้าออกของประเทศอื่น ๆ 

เมื่ออยู่ในยุคสมัยที่อะไรก็แพงขึ้น เงินเฟ้อพุ่ง ต้นทุนสูง ร้านค้าหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์ในช่วงเงินเฟ้อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ให้ลูกค้าหาย และเพื่อลดโอกาสในการปิดตัวลงของธุรกิจ จึงควรหากลยุทธ์มาปรับเปลี่ยนในธุรกิจอยู่เสมอ 

วันนี้น้องมัลตี้และทีมงาน MultiOne จะมาแชร์ 4 เคล็ดลับ ในช่วงภาวะเงินเฟ้อพุ่ง ต้นทุนสูง เปลี่ยนกลยุทธ์อย่างไร ไม่ให้ลูกค้าหาย จะมีวิธีการไหนบ้างที่สามารถนำมาปรับใช้กับร้านค้าตัวเองได้มาดูกัน!!

 

1.ปรับราคาอย่างรอบคอบ

ถึงเงินเฟ้อจะทำให้ราคาสินค้าต่าง ๆ ภายในร้านต้องถูกปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสภาวะของเศรษฐกิจ แต่การปรับราคาสินค้าแบบไม่คิดหรือปรับเร็วเกินไป อาจส่งผลเสียมากกว่ามากกว่าผลดี เนื่องจากขาดการวางแผนและขาดการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริง หากเจ้าของกิจการอยากปรับราคาขึ้นตามความจำเป็นก็ควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เช่น เงินเฟ้อ การประเมินความเสี่ยง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ปฏิกิริยาของลูกค้าต่อการขึ้นราคาสินค้า ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าแต่ละประเภทว่าจะได้รับการยอมรับจากลูกค้าหรือไม่ พูดง่าย ๆ ก็คือ การปรับราคาขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก การเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีความน่าสนใจ แตกต่าง และคุ้มค่าต่อการจ่าย ก็ถือเป็นวิธีที่สร้างจุดขายเช่นกัน เพราะการปรับราคาสินค้าในช่วงภาวะเงินเฟ้อ ควรระมัดระวังให้ดี หากปรับราคาถูกที่ถูกเวลา ย่อมมาพร้อมกับความพอใจของลูกค้าที่ได้สินค้าดี มีคุณภาพ และราคาคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

 

2.เตรียมแผนที่มีประสิทธิภาพ

การวางแผนถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้เลย การวางแผนที่ดีจะช่วยลูกค้าแก้ปัญหา และข้อจำกัดต่าง ๆ ของธุรกิจได้อย่างชัดเจน และตรงจุด เนื่องจาก เงินเฟ้อ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น หากร้านค้าไม่ปรับราคาสินค้าขึ้นมาได้ อาจจะทำให้แบกรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอไม่ไหวและอาจส่งผลกระทบในระยะยาวได้ การวางแผนจึงมีความสำคัญอย่างมาก หากมีทีมงานเบื้องหลังและบุคลากรที่ดี มีความเชี่ยวชาญมาปรับการออกแบบ เช่น วัสดุที่ใช้ต้นทุนต่ำ แต่คงคุณภาพไว้เหมือนเดิม ก็ช่วยประหยัดต้นทุนได้ เป็นต้น

การปรับแผนที่เหมาะสม และพัฒนาแนวทางของธุรกิจตัวเอง สู่การปรับกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ธุรกิจก้าวไปต่อได้ แถมยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าในระยะยาวได้อีกด้วย

 

3.มีทีมงานที่เชียวชาญ ติดตามงานอย่างเคร่งครัด

ในสภาวะเงินเฟ้อทำให้การปรับราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบต่าง ๆ ตามมาได้ การมีทีมงานที่เชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการปัญหาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าในตลาด ภาพรวมของคู่แข่งเรา ความรู้สึกของลูกค้าเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น และรับฟังคำแนะแนวต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่ออย่างทันที 

ดังนั้นการมีทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยแก้ไขปัญหา และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ย่อมนำไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ วิธีปรับราคาที่เหมาะสม รวมถึงสินค้าไหนที่ควรจำหน่ายในเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น

 

4.ข้อเสนอสุดพิเศษ

การมีข้อเสนอสุดพิเศษให้แก่ลูกค้า เหมาะสมสำหรับการที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนสินค้าในด้านใดเลย ในช่วงเงินเฟ้อพุ่ง แต่ต้องการปรับราคาสินค้าเล็กน้อย ดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือ สร้างข้อเสนอสุดพิเศษให้ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า เช่น จัดส่งฟรีเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในราคาในราคาที่กำหนด 

 

จาก 4 กลยุทธ์ที่เราได้แนะนำไป เป็นเพียงแค่แนวทาง ในช่วงภาวะเงินเฟ้อพุ่ง ต้นทุนสูง เปลี่ยนกลยุทธ์อย่างไร ไม่ให้ลูกค้าหาย เท่านั้น นอกจากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามากมายเวลาเงินเฟ้อ การมีระบบจัดการหน้าร้านที่มีประสิทธิภาพกับร้านค้า ก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน 

 

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่มีหน้าร้านและกำลังมองหาแพลตฟอร์มจัดการหน้าร้านที่ตอบโจทย์ทุกการขาย น้องมัลตี้ขอแนะนำ! MultiOne Platform ระบบจัดการหน้าร้านที่จะช่วยให้การขายของคุณเป็นเรื่องง่าย และสะดวก 

สมัครด่วนตอนนี้ ไม่ว่าจะรับฝากขายสินค้าจากแบรนด์ไหน ก็จัดการได้ไม่ยาก 

 

บทความแนะนำ

ระบบจัดการร้านค้ามัลติแบรนด์ และร้านค้ารับฝากขาย

MultiOne Platform เพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ

 

แพลตฟอร์มระบบจัดการร้านมัลติแบรนด์ ร้านค้าปลีก และร้านค้ารับฝากขายสินค้าจากหลายแบรนด์ ที่จะมาช่วยให้การจัดการร้านค้าสะดวกสบายขึ้น ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหลายขั้นตอน ลดความผิดพลาดการจัดการสินค้า เพิ่มรายได้ และประเภทของสินค้าภายในร้าน จากการรับฝากขายสินค้าจากแบรนด์ดังในระบบ

แหล่งพบปะของร้านค้าออนไลน์ และออฟไลน์ พาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้คุณขายได้มากขึ้น ผ่านการฝากขายยุคใหม่

การันตีด้วยพาร์ทเนอร์ร้านค้าดัง ขายดีที่ใช้ระบบมากกว่า 30 ร้านค้า และแบรนด์ดังที่ฝากขายผ่านระบบมากกว่า 2,000 แบรนด์

ระบบฟังก์ชันหลักสำหรับร้านค้าพาร์ทเนอร์ของ MultiOne ที่ช่วยให้การบริหารจัดการร้านค้าเป็นเรื่องง่าย 

 

 • ระบบ POS แคชเชียร์และจัดการร้านค้าใช้งานง่าย
 • จัดการสต็อกสินค้า แยกรายแบรนด์ เช็คสะดวก
 • ร้านจัดการส่วนลด โปรโมชั่นร่วมกับแบรนด์ได้หลากหลาย
 • ออกบาร์โค้ด เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องยิงบาร์โค้ด
 • มีระบบการใช้งานสำหรับพนักงาน
 • ออกเอกสารทางบัญชี
 • ระบบ Import Export ข้อมูล
 • จัดการข้อมูลลูกค้า และสินค้า
 • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายรายวัน รายเดือน แยกรายแบรนด์
 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและช่องทางจำหน่าย

และเรายังมีฟังก์ชันอีกมากมายสำหรับแบรนด์สินค้าที่มาลงฝากขาย ด้วยระบบที่ออกแบบมาให้ร้านค้าเจอกับแบรนด์ง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการส่ง เช็ค และจัดการสินค้าฝากขาย ร้านค้าสามารถเลือกพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมกับหน้าร้านของคุณได้ง่าย ๆ ผ่านระบบบนแพลตฟอร์มของเรา

 

สนใจเป็นร้านค้าพาร์ทเนอร์ คลิกที่นี่ 

สนใจลงฝากขายสินค้า คลิกที่นี่ 

หรือ INBOX สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ MultiOne 

Learn More

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save